Bioeskuragarritasuna

Wikia-Elikatik
Inprimatzeko bertsioa dagoeneko ez dago onartuta, eta baliteke errepresentazio erroreak izatea. Egunera itzazu zure nabigatzaileko laster-markak, eta horren ordez erabil ezazu nabigatzaileko inprimatze funtzio lehenetsia.

Nutrizioaren arloan, eskuragai dagoen hartutako nutrientearen proportzioa edo portzentajea da, hau da, gorputzak erabil dezakeena. Bioeskuragarritasunak kontuan hartzen ditu elikagaietako nutrienteak digeritu eta xurgatzeko prozesuan gertatzen diren nutriente-galerak, bai eta odolean garraiatzean, banatzean eta metabolizatzean gertatzen direnak ere.


Nutrienteen bioeskuragarritasunari edo aprobetxamenduari eragiten dioten kanpo-faktoreak ere badira, hala nola elikagai-tipo edo -matrizea edo nutrientea agertzen den forma kimikoa, baina badira beste faktore fisiologiko eragile batzuk ere, hala nola hazkundea bizitzaren aldietan, haurdunaldia edo edoskialdia, eta nutrizio-egoera, besteak beste.


Bioeskuragarritasuna ebaluatzeko, hala nutrienteena nola medikamentuena, hauek dira ebaluatzeko osagaiak:

  • nutrientea edo farmakoa elikagai-matrizetik edo medikamentutik askatzea
  • digestio-entzimen efektua traktu gastrointestinalean
  • heste-mukosa iritsi arteko sarbidea eta erabilera
  • hesteetako xurgatze-prozesua eta odolera edo linfara iristekoa
  • nutrienteen edo farmakoen banaketa organismoan
  • nutrienteak edo farmakoak organismoko organo eta sistemetan metatzea
  • nutrienteen edo farmakoen erabilera eta metabolismoa
  • nutrienteen edo farmakoen edo haien metabolitoen iraizpena edo ezabapena


Erreferentzia


eufic.org - European Food Information Council