Arriskuak aztertzeak

Wikia-Elikatik
Jump to navigation Jump to search

Arriskuak aztertzeak elikagaien gaitzei lotutako arriskuak ebaluatzeko modu sistematikoa da, eta ahalbidetu egiten du arriskuen kudeaketan eta berorren jakinarazpen-arloan erabakiak hartzea. Prozesu honek hainbat fase ditu; baina helburu nagusiak hauek dira: arriskuaren izaera zehaztea, unitate kualitatibo zein kuantitatiboan adieraztea eta arriskua murrizteko edo maila onargarrian mugatzeko neurri egokiak hartzea.

Arrisku aztertzeak hiru etapa ditu: arriskuak balioztatzea, arriskuak kudeatzea eta arriskuak jakinaraztea.

Web – Arriskuak Balioztatzea - ELIKA

Web - EFSA