APPCC

Wikia-Elikatik
Jump to navigation Jump to search

Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisi-sistema (APPCC) elikagaien segurtasunerako kaltegarriak izan litezkeen arriskuak sistematikoki identifikatu, balioztatu eta kontrolatzen dituen sistema da. Horrela, arrisku horiek murrizteko edo maila onargarrian mugatzeko neurri egokiak har daitezke.

Erreferentziazko dokumentua – Autokontrolerako APPCC sistema – Osasun Saila

Pentsu ekoizleentzako APPCC gidaliburua - ELIKA

On-line prestakuntza - ELIKA