Balio-bizitza

Wikia-Elikatik
Jump to navigation Jump to search

Elikagai baten balio-bizitza da ekoizten denetik iraungitzen den arte edo gomendatutako azken kontsumo-egunera artea igarotzen den denbora-tartea; hau da, elikagaiak kalitate-parametro jakin batzuk mantentzen dituen aldia. Kalitate kontzeptuak hauek biltzen ditu: alderdi organoleptikoak, zentzumenei lotuak —zaporea eta usaina, adibidez—, nutrizionalak —hala nola nutriente-edukia— eta higieniko-sanitarioak —zuzenean erlazionatuak elikagaien segurtasun-mailarekin—.

Alderdi horiek prozesu narriadura-eragileei egiten diete erreferentzia: fisikoak, kimikoak eta mikrobiologikoak. Hala, kalitate-parametroren bat onargarria ez den unean amaitzen da produktuaren balio-bizitza.

Gaur egun, nahitaezkoa da elikadura-produktuetan datak jartzea, 1334/1999 Errege Dekretuaren arabera.


Erreferentziak


Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (BOE 24.08.1999)

Reglamento (CE) no 2073/2005, de 15 de noviembre 2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios