Artsenikoa

Wikia-Elikatik

“As” siglen bidez ezagutzen dugun metal astun hau naturan aurkitzen dugu modu naturalean edo gizakiaren eraginez.


Animalien zein gizakien elikaduran dago araututa metal honen presentzia.


Erreferentzia


Infograma Kontsumitzailea - Artsenikoa - ELIKA

Arrisku kimikoak – Artsenikoa - ELIKA